OpenAI kết nối ChatGPT vào Internet và hơn thế nữa

OpenAI đang thêm tính năng plug-in vào ChatGPT để nâng cao khả năng của trò chuyện bot và cho phép lấy truy cập vào dữ liệu trực tiếp từ web.

Trước đây, ChatGPT bị giới hạn bởi việc chỉ có thể lấy thông tin từ dữ liệu huấn luyện vào năm 2021. OpenAI cho biết plug-in sẽ cho phép bot duyệt web và tương tác với các trang web cụ thể, tiềm năng biến hệ thống này thành một giao diện rộng lớn cho các dịch vụ và trang web khác nhau. Trong một video demo, người dùng sử dụng ChatGPT để tìm kiếm công thức nấu ăn và sau đó đặt hàng các thành phần cần thiết từ Instacart. ChatGPT tự động tải danh sách thành phần vào dịch vụ mua sắm và chuyển hướng người dùng đến trang web để hoàn tất đơn đặt hàng.

OpenAI cho biết đang triển khai truy cập plug-in cho một lượng khách hàng nhỏ đã đăng ký chatGPT plus. Ban đầu, có 11 plug-in cho các trang web bên ngoài, bao gồm Expedia, FiscalNote, Instacart, KAYAK, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram và Zapier. OpenAI cũng cung cấp một số plug-in riêng của mình, một cho việc giải mã code và một gọi là “Browsing”, cho phép ChatGPT lấy thông tin từ internet.

Dataculi.com-Data-analyst-Data-Scientist-logo.png

Tuy nhiên, việc cho phép ChatGPT thực hiện hành động thay mặt người dùng đem lại nhiều rủi ro về an ninh và an toàn. OpenAI cho biết họ đã đưa ra các biện pháp bảo vệ, bao gồm giới hạn sẵn có của plug-in cho một số nhỏ người dùng để bắt đầu. Bài đăng trên blog của công ty cho biết họ sẽ “ưu tiên cho một số nhà phát triển và người dùng ChatGPT Plus” để có quyền truy cập vào plug-in và cung cấp một danh sách chờ đợi tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *